Albanisch

Informacion për Sigurimin e Shëndetit te Studentët

Ky është Sigurimi I duhur I Shëndetit për nxënësit dhe studentat, që vijnë nga shtete jashtë Bashkimit Europian. E rëndësishme : Ky sigurim nuk duhet të ndryshohet gjatë qëndrimit tuaj (psh: vetëm pas 6 muajve  mund të ndryshohet )

Arsyeja: Ndërrimi nuk sugjerohet,pasi mund të kushtojë edhe më shumë sesa në fillim, atëhere,ajo  mund të bëhet pas hyrjes në Studienkolleg për të gjithë kohën e kurseve. Në rast largimi ose ndryshimi në universitet mund të përfundoj menjëherë kontrata.

Kohëzgjatja e kontratës p.sh tek Dr. Walter (deri në 18 muaj) ose Care Concept ( deri në 36 muaj) është një avantazh për ju dhe pa periudha të gjatë të kontratës së sigurimit  te të siguruarit.

Vetëm në  sigurimin e shëndetit shtetëror ( gesetzliche Kasse) dhe atë private (private Krankenversicherung)  ka një sigurim shëndeti stabil , për një periudhë të caktuar kohe.

http://www.cecu.de/lexikon/pkv/1432-substitutive-krankenversicherung.htm

GOÄ = Gebührenordnug der Ärzte (Pagesa e mjekut)
GOZ = Gebührenordnung der Zahnärzte (Pagesa e dentistit)
Këtu ka të listuar për cdo shërbim mjëksor një cmim ekzakt. 2,3 ose 2,0 është faktori që mjeku lejohet të përdor. Kështu, mjeku vendos një faturë të lartë si për një pacient privat,por ju jeni tek ky mjek ose dentist një pacient I privilegjuar.

Një sigurim shëndeti I kryer në vendlindjen tuaj , I cili zgjat 3 ose 4 muaj, dhe më pas të zgjatet në Gjermani, nuk sugjerohet!

Më mirë: Për hyrjen tuaj në Gjermani , për vizën, që kërkohet  mbyllni një kontratë për shëndetin, e cila zgjat 10-20 ditë dhe kryeni gjatë ardhjes suaj në Gjermani tek ne  një kontratë të leverdisshme gjatë gjithë periudhës suaj të Studienkolleg. Arsyeja: Për regjistrimin (die Einschreibung) duhet një kontratë e gjatë minimalisht 6 muaj. Por kontrata 6 mujore  si më sipër nuk është e rekomandueshme.  Ju mund të bëni kontratën  e re në Gjermani mepagim me këste mujore tek konto juaj  e bankës gjermane. Aktivizimi I bankës suaj mund të kërkoj dicka deri në 20 ditë,por ne ju ndihmojmë. Na telefononi, kur ju të jeni në Gjermani. Për një kontratë pa një konto gjermane duhet të paguani pagesën për gjatë gjithë kohës  së Studienkolleg.

Informacione për regjistrimin : http://studvers24.de/ëp-content/uploads/2016/09/S-neu.pdf

Ne ju ndihmojmë me kënaqësi për të gjetur arkën e duhur e sigurimit të shëndetit shtetëror (gesetzliche Kasse) dhe ju ofrojmë 3 opsione: AOK, Techniker Kasse dhe DAK.

Me regjistrimin në universitet (deri në moshën 30 vjecare) detyrimi I pagesës së sigurimit të shëndetit bëhet në arkat shtetërore të shëndetit.
Cfarë behet me dokumentat e regjistrimit në universitet?

Formularët e aplikimit për arkën shtetërore të sigurimit të shëndetit (detyrim)

Imprintim

Eduard Maier,Dipl.Math.
Am Hubengut 3-IWV
D-76149 Karlsruhe
E-mail: private@krankenversicherung.com

Telefon: 0049 (0) 721 9351516 ose 0049 (0) 721 38467361
Fax: 0049 (0) 721 9351514
Mobil: 0151 62646378
Tax : 335121/103353